Voorwaarden zelf beeldhouwen.

• inschrijven voor een workshop of een cursus kan via het inschrijfformulier op de website: www.selenietkunst.nl of per email: info@selenietkunst.nl
• inschrijving voor een workshop of lessen  is definitief als de per e-mail gestuurde inschrijvingsbevestiging voor akkoord geretourneerd is en het verschuldigde bedrag ontvangen is.
• bedrijven en organisaties kunnen middels een factuur betalen.
• bij alle activiteiten geldt dat het verschuldigde lesgeld voor aanvang van de workshopdatum ontvangen dient te zijn.
• deze voorwaarden gelden tenzij anders is afgesproken.

Annuleringsvoorwaarden
Het annuleren van een gehele workshop (alle deelnemers):
• tot 14 dagen voor de workshop: restitutie van het gehele cursusbedrag.
• tot 7 dagen van te voren: restitutie van 50% van het totale cursusbedrag.
• daarna is geen restitutie meer mogelijk en is men het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Het annuleren van een gehele workshop op locatie:
• tot 21 dagen voor de workshop: restitutie van het gehele cursusbedrag.
• tot 14 dagen van te voren: restitutie van 50% van het totale cursusbedrag.
• daarna is geen restitutie meer mogelijk en is men het gehele cursusbedrag verschuldigd.
• als de betaling van het gehele bedrag niet tijdig ontvangen is op de rekening van Seleniet Kunst zal de workshop geen doorgang hebben.

Het annuleren van een les of workshop door een deelnemer:
• tot 14 dagen voor de workshop: restitutie van het gehele cursusbedrag.
• tot 7 dagen van te voren: restitutie van 50% van het totale cursusbedrag.
• daarna is geen restitutie meer mogelijk en is men het gehele cursusbedrag verschuldigd.
• een geannuleerde les uit een cursus wordt niet gerestitueerd. Een les inhalen is mogelijk als:

• bij ziekte dezelfde dag voor 10 uur afmelden, inhalen in overleg mogelijk.
• afmelden tijdens het blok 24 uur van tevoren, dan is inhalen in overleg mogelijk.

Een strippenkaart voor lessen heeft een geldigheid van 4 maanden vanaf de de genoten les of na overleg met Antoinette Elsinga.

Het annuleren van een les of workshop op locatie door een deelnemer:
• tot 21 dagen voor de workshop: restitutie van het gehele cursusbedrag.
• tot 14 dagen van te voren: restitutie van 50% van het totale cursusbedrag.
• daarna is geen restitutie meer mogelijk en is men het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid.
• Antoinette Elsinga stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen. Indien noodzakelijk kunnen de algemene voorwaarden tussentijds worden aangepast. Deelname aan één van de lessen betekent een akkoord aangaan met deze algemene voorwaarden.

Overige voorwaarden

• deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.
• men wordt vriendelijk verzocht op tijd aanwezig te zijn, ook niet te vroeg. En na afloop van de les het atelier verlaat.
• men mag de stenen mee naar huis nemen of in het Atelier achterlaten. Beschadigingen zijn voor eigen risico, Antoinette Elsinga neemt geen verantwoording voor uw steen.
• de prijs is inclusief gebruik gereedschap, als u het gereedschap beschadigd word de werkelijke prijs aan u doorberekend.
• alle  gepubliceerde prijzen, data, locaties en omschrijvingen zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Indien overmacht daartoe aanleiding geeft, kunnen data en prijzen worden aangepast. Indien u ingeschreven bent, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.