Antoinette Elsinga, de kunstenaar achter Seleniet Kunst.

Beeldhouwen is een eerste levensbehoefte, beeldend vormen, mensen raken en haar creativiteit uiten is iets wat altijd in haar speelt.

Antoinette Elsinga

Antoinette Elsinga werkt met het mineraal Seleniet. Een steensoort die een hoge transparantie heeft en een mooie satijn glans.

De steen heeft een naald structuur, naaldjes vormen een plakje en plakjes vormen een steen. Door deze naaldjes trekt het ook mooi licht door zich heen. Dit past zo mooi bij de oorsprong van de naam.

Seleniet is vernoemd  naar de Griekse maangodin Selena.

Selena is de maangodin en een zuster van Eos en Helios. Ze wordt vaak vereenzelvigd met Artemis, de eeuwige maagd, omdat de maan volgens de Grieken een vrouwelijk en maagdelijk symbool was.

Deze puurheid wil Antoinette meegegeven in haar werk, door geabstraheerd te werken geeft ze aan wat ze wil uitbeelden zonder dat voor een ander in te vullen. Ieder mens heeft zijn eigen plek in de wereld waardoor ieder mens anders kijkt. 

Selena komt voor in de Griekse Mythologie. De Griekse mythologie is het geheel van Oud-Griekse mythen en sagen. Dit zijn verhalen over goden en godinnen en het contact tussen goden en mensen. Het gaf de oude Grieken verklaringen voor het ontstaan van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de goden, het kwaad, ziekten, natuurverschijnselen en de oerelementen aarde, water, vuur en lucht.

Antoinette Elsinga ontdekt elke keer opnieuw hoe verbonden alles is en is heel erg blij dat ze een voorliefde heeft met een steen die een rijke achtergrond heeft.

Haar werk krijgt een goden of godinnen naam uit de mythologieën.

Antoinette Elsiga